Ofrecemos unha ampla gama de servizos que inclúe todo o necesario para o asesoramento e consultoría empresarial. Os nosos principais servizos e campos de especialidade son os seguintes.

Gallega de Consulting SA

Mercantil

Asesoramos e representamos a todo tipo de empresas, e asistimos aos nosos clientes en todaslas obrigacións mercantís relacionadas coa súa actividade empresarial.

Os nosos profesionais nesta área mercantil e societaria asesorarán aos nosos clientes en calquera operación societaria, principalmente as relativas á constitución, transformación e disolución de sociedades, modificacións estatutarias, ampliación e redución de capital, asesoramento na redacción de actas das xuntas de socios e do consello de administración, asistencia ás mesmas, protocolos familiares, contratos mercantís, joint ventures, fusións e escisións, intermediación e resolución de conflitos societarios, planificación de estruturas societarias e compravenda de participacións e accións.

Gallega de Consulting SA

Laboral

A través do noso departamento de laboral dáse un asesoramento completo e realízase todos os trámites e xestións que, a día de hoxe, esixe a lexislación vixente.

Entre outros moitos apuntamos os seguintes:

 • Confección de nóminas e liquidación seguros sociais.
 • Contratos, altas, baixas e variacións dos traballadores.
 • Presentación e xestión de ERES.
 • Asistencia en Actos de conciliación e inspeccións de traballo.
 • Xestión de expedientes de xubilación, invalidez etc.
 • Tramitación do servizo do fogar familiar.

Gallega de Consulting SA

Fiscal

Mediante unha xestión personalizada e profesionalizada encargámonos do asesoramento fiscal permanente, así como os distintos trámites ante a Axencia Tributaria, que entre outros figuran:

 • Confección de impresos de declaración-liquidación dos diferentes tributos que afecten á empresa.
 • Representación en procedemento de xestión e inspección tributaria.
 • Altas e baixas IAE/Censo.
 • Estudo e resolución de consultas fiscais.
 • Asesoramento e realización do I.R.P.F. e Patrimonio.
 • Imposto de Sucesións; asesoramento, confección e presentación das liquidacións.
 • Asesoramento e realización do Imposto de Sociedades.

Gallega de Consulting SA

Contable

A contabilidade non se limita a controlar o cumprimento dos libros contables obrigatorios por Lei; de feito constitúe un elemento fundamental para o control operativo da empresa. Deste xeito, o cliente debe obter unha base extraordinariamente útil para conducir os procesos de decisión da súa empresa. Todo o proceso contable queda ao noso cargo.

A continuación detallamos algúns dos principais servizos:

 • Procesamento da documentación contable da empresa a fin de obter os libros obrigatorios.
 • Revisión de rexistros realizados directamente pola empresa.
 • Legalización dos libros contables e depósito de contas.
 • Confección de Memorias e Contas Anuais.
 • Asesoramento contable xeneral.

Gallega de Consulting SA

Consultoría empresarial

Organización empresarial e apoio á dirección.

 • Manuais de procedementos administrativos.
 • Contabilidade de custos.
 • Recursos humanos e selección de persoal.
 • Xestión de axudas e incentivos ante entes públicos.
 • Estudos de viabilidade.
 • Informes económicos.
 • Constitución/Modificación de sociedades.

Asesoramento en seguros.

 • A través da nosa correduría de seguros Iberpóliza.

Gallega de Consulting SA

Tes algunha dúbida?

Se queres saber máis de nós e dos servizos que ofrecemos, non dubides en contactar connosco.